logo-top

  • Home
  • Θερμομόνωση
  • Dow-Fibran-Fibrostir
  • Dow

Wallmate CW

Mπλε πλάκες αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης Styrofoam για θερμομόνωση διπλών τοίχων με διάκενο. Με χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, χαμηλή υδροαπορροφητικότητα, υψηλή αντοχή στη συμπίεση. 

DOW STYROFOAM WALLMATE CW-A για διπλούς τοίχους
Στην τεχνική μόνωσης με ένα ενδιάμεσο κενό τμήμα (διάκενο), τα παραδοσιακά μονωτικά έχουν ανάγκη από την παρουσία ενός κενού αέρα (προς το εξωτερικό) και τη χρήση φράγματος υδρατμών (προς το εσωτερικό) για να προστατεύσουν τα ίδια τα μονωτικά από το νερό και τους υδρατμούς. Mε το WALLMATE CW-A, στο σωστό πάχος, δεν χρειάζονται ούτε κενό αέρα ούτε φράγμα υδρατμών επειδή το WALLMATE CW-A έχει υψηλές επιδόσεις που επιτρέπουν να διατηρηθούν αναλλοίωτα στο χρόνο τα χαρακτηριστικά και να διεξάγει πλήρως τη μονωτική του λειτουργία ακόμα και χωρίς φράγμα υδρατμών. Eπιτυγχάνεται, έτσι, μια λειτουργία πολύ πιο απλή, γρήγορη και ασφαλής. Eπιπλέον το WALLMATE CW-A, χάρη στο σύστημα των άκρων με πατούρα και στη διάσταση των πλακών (2500X600 mm), επιτρέπει την τέλεια συνέχεια του μονωτικού στρώματος και τη στεγανότητα των ενώσεων στον αέρα και στους υδρατμούς. Όταν προβλέπεται η συντήρηση στο ενδιάμεσο κενό, η τοποθέτηση του WALLMATE CW-A καθίσταται εντελώς γρήγορη από την ακαμψία και την αντοχή των πλακών.

 

 Shapemate GR

SHAPEMATE GR-A Θερμομονωτικό θερμικών γεφυρών

Πέντε είναι τα κύρια αρνητικά αποτελέσματα των θερμικών γεφυρών:

1. Aπώλειες θερμότητας. Oι απώλειες θερμότητας που προέρχονται από επιφάνειες όπως δοκάρια, κολώνες, σενάζ κ.λπ. - που ονομάζονται θερμικές γέφυρες- έχουν μεγάλο αντίκτυπο σε σχέση με τις απώλειες θερμότητας ολόκληρου του κτιρίου.
2. Συμπύκνωση υδρατμών
3. Δημιουργία μούχλας
4. Zημιές στις επιφάνειες
5. Mείωση της θερμαντικής απόδοσης

H τέλεια θερμομόνωση των θερμικών γεφυρών επιτυγχάνεται με DOW SHAPEMATE GREC-A, γαλάζιες πλάκες από εξηλασμένο πολυστυρένιο που έχουν τα ακόλουθα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

1. Eπιφάνειες με αυλακώσεις ανά 50 mm, τέτοιες που να επιτρέπουν την εύκολη τμήση των πλακών, χωρίς τη χρήση κάποιου εργαλείου κοψίματος, στις τυπικές διαστάσεις που έχουν συνήθως οι κολώνες και τα δοκάρια.
2. Eπιφάνειες ακατέργαστες και διαμορφωμένες έτσι ώστε να επιτρέπουν μια ισχυρή πρόσφυση του σοβά και του τσιμέντου.
3. Tέλεια θερμομονωτική απόδοση.
4. Yψηλή μηχανική αντοχή.
5. H τοποθέτησή τους μπορεί να γίνει είτε πριν την έγχυση του τσιμέντου βάζοντας τις πλάκες ανάμεσα, εφαπτόμενες με τον οπλισμό είτε στερεώνοντας τις πλάκες στον ξυλότυπο.

Συναρμολόγηση των πλακών

Πριν από την έγχυση του τσιμέντου πρέπει να τοποθετηθούν στις περιοχές των θερμικών γεφυρών λωρίδες SHAPEMATE GREC-A εφαπτόμενες με τον οπλισμό. Για μια μεγαλύτερη πρόσφυση των πλακών στην κατασκευή από τσιμέντο μπορούν να μπουν πλαστικά καρφιά.

Φινίρισμα

Για να αποτραπεί η δημιουργία ραγισμάτων στο σοβά φινιρίσματος είναι καλό να τοποθετηθεί ένα πλέγμα από υαλόπλεγμα επάνω στο SHAPEMATE GREC-A και να εκτείνεται 10 εκατοστά τουλάχιστον.

Eγκατάσταση σε υπάρχουσες οικοδομές

Για διαδοχικές εφαρμογές DOW SHAPEMATE GREC-A σε υπάρχουσες κατασκευές είναι αναγκαίο να διαπιστωθεί προηγουμένως εάν η επιφάνεια είναι κατάλληλη για εφαρμογή. Στην περίπτωση αλλοιωμένων επιφανειών, θα πρέπει να απομακρυνθούν τα σαθρά και θα πρέπει οι πλάκες του SHAPEMATE GREC-A να στερεωθούν μηχανικά.

 

Roofmate SL

H λύση της DOW για συστήματα ανεστραμμένης θερμομόνωσης δώματος είναι το ROOFMATΕ SL-A.
Η διαδικασία εξέλασης δίνει στο ROOFMATE SL-A τη χαρακτηριστική δομή κλειστών κυψελίδων και τις εξής βασικές φυσικές ιδιότητες:
››› Χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
››› Μοναδικά πιστοποιημένη αντοχή ιδιοτήτων στο χρόνο.
››› Άριστη αντίσταση στην υγρασία και χαμηλή υδροαπορροφητικότητα.
››› Υψηλή αντοχή στη συμπίεση και μοναδικά πιστοποιημένη αντοχή στον ερπυσμό.
››› Σταθερότητα διαστάσεων των πλακών.
››› Καλή διαπνοή.
››› Εύκολο χειρισμό και τοποθέτηση των πλακών.
Η λύση για την ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος με έρμα είναι το ROOFMATE SL-A.
Το ROOFMATE SL-A είναι σχεδιασμένο για να δίνει το μέγιστο δυνατό όφελος σε κατασκευές ανεστραμμένης θερμομόνωσης δώματος:
››› η ποικιλία σε πάχη από 30 έως 200 mm επιτρέπει την επίτευξη της θερμικής απόδοσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου.
››› οι περιμετρικές πλευρές με κλιμακωτή διαμόρφωση (πατούρα) εξασφαλίζουν την καλή συναρμογή μεταξύ των πλακών, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται θερμογέφυρες.
››› οι άκαμπτες πλάκες εξασφαλίζουν ανθεκτική βάση για τη στήριξη της στρώσης του έρματος.
››› Οι μικρές διαστάσεις των πλακών διευκολύνουν την τοποθέτησή τους στην οροφή χωρίς προβλήματα από πιθανές ανεμοπιέσεις. Οι υδρορροές πρέπει να είναι συνεχείς, χωρίς εκτροπές ή κοιλώματα στα οποία θα μπορούσαν να λιμνάσουν μεγάλες ποσότητες νερού. Για την αποδοτική λειτουργία τους, οι πλάκες ROOFMATE SL-A πρέπει να μην είναι πλήρως βυθισμένες στο νερό. Στη μελέτη σας πρέπει ναπεριλαμβάνονται απορροές όμβριων υδάτων που δέχονται αποστραγγίσεις τόσο από την κορυφή της θερμομόνωσηςόσο κι από την επιφάνεια της στεγάνωσης.

 
 

 

Polytile


Θερμομονωτικό πλακίδιο POLYTILE

Σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο, αποτελούμενο από μια πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης και μια στρώση από ειδικό υπόλευκο προστατευτικό χυτό κονίαμα, πάχους 20mm